Search for tag: "quiz"

1 fråga quiz - timed essay

Student kan starta tenta under en viss period men när de väl sätta igång har de bara 4 timmar att skriver tenta. Innan tiden gå ut bifoga de filen och skicka in deras svar.

From  keibry@miun.se on December 21st, 2017 10 plays 0