Search for tag: "quiz"

moodle-quiz-skapa-omtentamen

Filmen visar hur du som lärare kan skapa en omtentamen där du ändrar i frågorna och genom att använda säkerhetskopiering så bevaras ordinarie frågor.

From  Michael Andersson (micand) 2 plays 0  

Moodle Quiz del 5 frågetyper Essä och Matchande

From  Michael Andersson (micand) 7 plays 0  

Moodle Quiz del 4 Välja frågor till testet

Filmen visar hur frågor väljs från frågebankens kategorier både manuellt och slumpmässigt. Genom att skapa en bra struktur med kategorier för frågorna…

From  Michael Andersson (micand) 71 plays 0  

Moodle Quiz del 3 Redigera Inställningar

From  Michael Andersson (micand) 62 plays 0  

Moodle Quiz Del 2 Skapa frågor

From  Michael Andersson (micand) 75 plays 0  

Moodle Quiz Del 1 Skapa kategorier

From  Michael Andersson (micand) 86 plays 0