Search for tag: "frågor"

Moodle Quiz del 4 Välja frågor till testet

Filmen visar hur frågor väljs från frågebankens kategorier både manuellt och slumpmässigt. Genom att skapa en bra struktur med kategorier för frågorna…

From  michael andersson 71 plays 0  

Moodle Quiz Del 2 Skapa frågor

From  michael andersson 75 plays 0