Search for tag: "frågebank"

moodle-quiz-skapa-omtentamen

Filmen visar hur du som lärare kan skapa en omtentamen där du ändrar i frågorna och genom att använda säkerhetskopiering så bevaras ordinarie frågor.

From  Michael Andersson (micand) 2 plays 0