Search for tag: "skapa"

moodle skapa och hantera sektioner

Innehållet i moodle presenteras i olika sektioner, filmen visar hur sektioner skapas att de bör ha ett bra namn som beskriver vad de innehåller. Sektioner kan lätt ändra…

From  Michael Andersson (micand) 7 plays 0  

Moodle Quiz Del 2 Skapa frågor

From  Michael Andersson (micand) 70 plays 0  

Moodle Quiz Del 1 Skapa kategorier

From  Michael Andersson (micand) 80 plays 0