Search for tag: "tid"

moodle ge student extra tid (överskridande)

Om det finns behov att ge en eller flera studenter en förlängd eller annan skrivtid för en Quiz/Test eller Inlämningsuppgift, kan du som lärare använda…

From  michael andersson 32 plays 0  

Moodle Quiz del 3 Redigera Inställningar

From  michael andersson 62 plays 0