Search for media from: "Gertrud Ivarsson"

Ämnesord

En film om vad ämnesord är och hur du använder dem i dina databassökningar Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 85 plays 0  

Zoom för studenter

I den här filmen tittar vi på vad som är viktigt för studenter att veta om Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 828 plays 0  

Zoom for students

In this film we look into what students need to know about Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 31 plays 0  

Zoom : Spela in

I den här filmen tittar vi på hur du gör och vad du behöver tänka på när du vill spela in ett möte eller en föreläsning i Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 224 plays 0  

Zoom : Schemalägga möten

I den här filmen tittar vi på hur du schemalägger ett möte och bjuder in deltagare till det. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 222 plays 0  

Zoom : Schedule a meeting

In this film we show you how to schedule a meeting and invite participants. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 11 plays 0  

Zoom : Recordning

In this film we look into how you record a lecture or meeting in Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 10 plays 0  

Zoom : Quick start (svenska)

I denna quick start går vi igenom grunderna i Zoom, vad du behöver för utrustning, hur du loggar in och så vidare.CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 406 plays 0  

Zoom : Quick Start (English)

In this quick start we go through the basic settings of Zoom, what equipment you need, how to log in and so on. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 11 plays 0  

Zoom : Presentation (Svenska)

I den här filmen tittar vi på hur man kan använda presentationsfunktionerna i Zoom så som dela skärm, breakout rooms och chatten. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 246 plays 0  

Zoom : Presentation (English)

In this film we look into how to use Zoom as a presentation tool. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 6 plays 0  

What's Your Source?

A film for anyone who has ever wondered how and why to cite sources. CC: BY-SA-NC 4.0

From  Gertrud Ivarsson on February 8th, 2019 18 plays 0  

The Student Portal

A quick introduction to the student portal at Mid Sweden University Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on May 29th, 2018 8 plays 0  

Söka artiklar i Cinahl med Cinahl Headings

Lär dig söka i databasen Cinahl med hjälp av Cinahl Headings Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 20th, 2017 172 plays 0  

Primo - the library's search tool

A short film on how to search in the library's search tool Primo. License: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 23 plays 0  

Primo - bibliotekets sökverktyg

En film om hur du söker efter böcker i Primo

From  Gertrud Ivarsson on August 28th, 2019 433 plays 0