Search for tag: "lärobjekt"

Lärobjekt om lärobjekt

En film om vad som utgör ett lärobjekt och vad man kan tänka på om man vill spela in en lärobjektsfilm Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 21st, 2017 48 plays 0  

Moodles forum

Spåra inlägg i Moodles forum

From  keibry@miun.se on December 21st, 2017 6 plays 0  

1 fråga quiz - timed essay

Student kan starta tenta under en viss period men när de väl sätta igång har de bara 4 timmar att skriver tenta. Innan tiden gå ut bifoga de filen och skicka in deras svar.

From  keibry@miun.se on December 21st, 2017 10 plays 0