Search for tag: "referenshantering"

Hitta referenser i bibliotekets databaser

En film om hur du hittar referenser till artiklar och böcker i bibliotekets databaser. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on February 23rd, 2021 52 plays 0  

What's Your Source?

A film for anyone who has ever wondered how and why to cite sources. CC: BY-SA-NC 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on February 8th, 2019 23 plays 0  

Källa på det?

En film för dig som alltid undrat hur och varför du ska referera. CC: BY-NC-SA

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 17th, 2018 679 plays 1  

Hur undviker jag plagiering när jag skriver uppsatser

En film om hur du bäst hanterar dina källor för att inte råka plagiera dem. Film gjord av Sofia Pemer. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 21st, 2017 434 plays 0