Search for tag: "lrc"

Ditt första möte med Moodle

Hur du hittar till Moodle och vad du hittar där. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 21st, 2017 35 plays 0  

Marking a task using groups

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 4 plays 0  

MVI_1593

skräpfilm. Test av test channel

From  Mikael Reberg on December 20th, 2017 4 plays 0  

Creating a Custom Data Scheme

Notes to Myself! This is how you create a field so that as someone uploads material they can, alternative must, choose a field - in this case the subject of their media.

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 1 plays 0  

Chrome Kaltura problem

Klicka på "Full screen" och filmer fungera som det ska.

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 59 plays 0  

Chapters

A quick description of how you use chapters to navigate through a film. (That is, if the film has chapters.)

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 2 plays 0  

Adobe Connect - Get Started

Kom igång med Adobe Connect. Versionen här är AC 8 och nu använder vi AC 9 men alla principer är precis det samma.

From  keibry@miun.se on December 19th, 2017 70 plays 0