Search for tag: "keibry"

Embed film i Moodle bok

Hur man bädda in en film i en Moodle bok. Samma metod kan används för att bädda in en film i en Moodle forum inlägg, i en Moodle etikett, osv.

From  keibry@miun.se 6 Months ago 2    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

My Media till Course Media Gallery

Hur man ladda upp en film till kursens media galleri in i från kursen.

From  keibry@miun.se 6 Months ago 2    0  

Moodles forum

Spåra inlägg i Moodles forum

From  keibry@miun.se 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Ladda hem CaptureSpace

Det är bara den första gång du använder CaptureSpace i en dator att du behöver ladda hem program. Program är liten, så det går snabbt. Du behöver…

From  keibry@miun.se 6 Months ago 5    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

CaptureSpace - justera inställningar i en Mac

För att CapturSpace ska fungera med din Mac dator som förväntad när du spelar in en presentation måste du ändra inställningar. System Inställningar -…

From  keibry@miun.se 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Del 3. Föreläsning om förskolans styrning, systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och barnen.

From  Catarina Arvidsson (catarv) 6 Months ago 0    0  

1 fråga quiz - timed essay

Student kan starta tenta under en viss period men när de väl sätta igång har de bara 4 timmar att skriver tenta. Innan tiden gå ut bifoga de filen och skicka in deras svar.

From  keibry@miun.se 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Steg 2 Ladda upp redan skapad media - Från "My Media" till din kurs.

Andra av två delen av en lite längre film. Denna delen beskriver ett sätt att få filmen in i en Moodle kurs. (Det finns flera sätt...!) (Första delen beskriver hur…

From  keibry@miun.se 6 Months ago 0    0  

Ladda upp redan skapad media

Från din dator till "My Media" i Miun Play (i filmen använder jag begrepp "Kaltura", som är företag bakom Miun Play!) Denna film beskriver hur man ladda upp…

From  keibry@miun.se 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Ger lov att publicera eller redigera till en kollega.

Visa hur man ger en kollega rätt att publicera, och / eller redigerar en av dina filmer.

From  keibry@miun.se 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Ladda upp till Kaltura Media Gallery

Hur man ladda upp media till kursens media gallery, och hur man tar bort filmer från samma plats.

From  keibry@miun.se 6 Months ago 3    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Embed media i diskussions forum

From  keibry@miun.se 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Ks test as a student with powerpoint

From  demokathryn@miun.se 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

MiunPlay Kom igång Del 1

Hitta till MiunPlay och logga in. Hitta till "My Media", "Add New", ladda upp redan skapad media, och öppnar CaptureSpace för att spela in nya media.

From  keibry@miun.se 6 Months ago 1    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Marking a task using groups

From  keibry@miun.se 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Creating a Custom Data Scheme

Notes to Myself! This is how you create a field so that as someone uploads material they can, alternative must, choose a field - in this case the subject of their media.

From  keibry@miun.se 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC