Search for tag: "keibr"

Adobe Connect - Get Started

Kom igång med Adobe Connect. Versionen här är AC 8 och nu använder vi AC 9 men alla principer är precis det samma.

From  Keith Bryant (keibry) 2 Years ago 405 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC