Search for tag: "biblioteket"

Biblioteket i Moodle. En introduktion

From  Helen Asklund 2 Months ago 5 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Skaffa lånekort?

Film om hur du kommer igång med att låna böcker på biblioteket. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Britta Renman 3 Months ago 27 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Ämnesord

En film om vad ämnesord är och hur du använder dem i dina databassökningar Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 7 Months ago 40 views 0  

Inklusions- och exklusionskriterier

I den här filmen tittar vi på vad inklusions- och exklusionskriterier är och hur man använder dem. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 8 Months ago 58 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Hitta referenser i bibliotekets databaser

En film om hur du hittar referenser till artiklar och böcker i bibliotekets databaser. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 10 Months ago 41 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

E-books

A film on how to find and use our e-books. Licence: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 11 Months ago 9 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

E-böcker

En film om hur du hittar och använder våra e-böcker. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 11 Months ago 100 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Primo - the library's search tool

A short film on how to search in the library's search tool Primo. License: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 11 Months ago 29 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Primo - bibliotekets sökverktyg

En kort film om hur du använder bibliotekets sökverktyg Primo Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 11 Months ago 473 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Eric via EBSCO

I den här filmen får du lära dig att söka i databasen ERIC via EBSCO. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Jonas Degerfält A year ago 5 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Vad kännetecknar en originalartikel

I den här filmen får du lära dig vad som kännetecknar en originalartikel. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Marlene Ellebrink (marell) A year ago 204 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Skapa konto i My Research

Hur du skapar ett konto i PROQuests databaser. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Anders Danielsson (anddan) A year ago 16 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Hur undviker jag plagiering när jag skriver uppsatser

En film om hur du bäst hanterar dina källor för att inte råka plagiera dem. Film gjord av Sofia Pemer. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 45 views 0  

Dokumentera sökningar

En film om varför det är viktigt att dokumentera dina sökningar och hur du gör det på bästa sätt. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 41 views 0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Att_sökai_academic_search_Elite (Film 2: Academic Search Elite)

Hur söker du fram artiklar inom databasen Academic Search Elite? Detta är film nummer 2 om Academic Search Elite. Ämnesområde: Media- och kommunikationsvetenskap Licens: CC…

From  Petter Stjernstedt A year ago 2 views 0  

studentportal_eng

License: CC NC-BY-SA 4.0

From  Linda Näsström (linnas) A year ago 14 views 0