Search for tag: "ac"

Adobe Connect - Get Started

Kom igång med Adobe Connect. Versionen här är AC 8 och nu använder vi AC 9 men alla principer är precis det samma.

From  keibry@miun.se 6 Months ago 18    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC