Search for tag: "Biblioteket"

Primo - bibliotekets sökverktyg

En film om hur du söker efter böcker i Primo

From  Gertrud Ivarsson on August 28th, 2019 467 plays 0  

KrimA kr042g film3

Sista filmen i serie av tre från biblioteket om litteratursökning för kriminologistudenter. Här ser man hur man kan avgränsa eller utöka en sökning. Det finns…

From  Andrew Butterworth on December 3rd, 2018 242 plays 0  

KrimA kr042g film 2

Del 2 av 3 i filmserie av Andrew Butterworth (universitetsbiblioteket) om hur man söker vetenskapliga artiklar i artikeldatabas. Här ser man hur man ska tänka kring söktermer och…

From  Andrew Butterworth on November 28th, 2018 326 plays 0  

KrimA kr042g film 1

Del 1 av 3 i filmserie av Andrew Butterworth (universitetsbiblioteket) om hur man söker vetenskapliga artiklar i artikeldatabaser. Här ser man var man hittar länkar till lämpliga…

From  Andrew Butterworth on November 28th, 2018 457 plays 0  

The Student Portal

A quick introduction to the student portal at Mid Sweden University Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on May 29th, 2018 8 plays 0  

Blocksökningar

En film om söktekniken blocksökningar

From  Gertrud Ivarsson on May 15th, 2018 80 plays 0  

Biblioteket i Moodle. En introduktion

From  Helen Asklund on December 22nd, 2017 22 plays 0  

Skaffa lånekort?

Film om hur du kommer igång med att låna böcker på biblioteket. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Britta Renman on December 22nd, 2017 48 plays 0  

Ämnesord

En film om vad ämnesord är och hur du använder dem i dina databassökningar Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 93 plays 0  

Inklusions- och exklusionskriterier

I den här filmen tittar vi på vad inklusions- och exklusionskriterier är och hur man använder dem. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 187 plays 0  

Hitta referenser i bibliotekets databaser

En film om hur du hittar referenser till artiklar och böcker i bibliotekets databaser. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 89 plays 0  

E-books

A film on how to find and use our e-books. Licence: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 16 plays 0  

E-böcker

En film om hur du hittar och använder våra e-böcker. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 222 plays 0  

Primo - the library's search tool

A short film on how to search in the library's search tool Primo. License: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 23 plays 0  

Eric via EBSCO

I den här filmen får du lära dig att söka i databasen ERIC via EBSCO. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Jonas Degerfält on December 21st, 2017 4 plays 0  

Vad kännetecknar en originalartikel

I den här filmen får du lära dig vad som kännetecknar en originalartikel. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Marlene Franzén on December 21st, 2017 129 plays 0