Search for tag: "vetenskapliga artiklar"

KrimA kr042g film3

Sista filmen i serie av tre från biblioteket om litteratursökning för kriminologistudenter. Här ser man hur man kan avgränsa eller utöka en sökning. Det finns…

From  Andrew Butterworth on December 3rd, 2018 242 plays 0  

KrimA kr042g film 2

Del 2 av 3 i filmserie av Andrew Butterworth (universitetsbiblioteket) om hur man söker vetenskapliga artiklar i artikeldatabas. Här ser man hur man ska tänka kring söktermer och…

From  Andrew Butterworth on November 28th, 2018 326 plays 0  

KrimA kr042g film 1

Del 1 av 3 i filmserie av Andrew Butterworth (universitetsbiblioteket) om hur man söker vetenskapliga artiklar i artikeldatabaser. Här ser man var man hittar länkar till lämpliga…

From  Andrew Butterworth on November 28th, 2018 457 plays 0  

Eric via EBSCO

I den här filmen får du lära dig att söka i databasen ERIC via EBSCO. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Jonas Degerfält on December 21st, 2017 4 plays 0  

Vad kännetecknar en originalartikel

I den här filmen får du lära dig vad som kännetecknar en originalartikel. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Marlene Franzén on December 21st, 2017 129 plays 0