Search for tag: "söka böcker"

Primo - bibliotekets sökverktyg

En film om hur du söker efter böcker i Primo

From  Gertrud Ivarsson on August 28th, 2019 467 plays 0  

Primo - the library's search tool

A short film on how to search in the library's search tool Primo. License: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 23 plays 0