Search for tag: "inspelning"

Kaltura Capture Inspelning av skärm

Kaltura Capture ersätter verktyget Kaltura CaptureSpace för inspelningar av skärm

From  Michael Andersson on February 10th, 2020 272 plays 0  

Zoom : Spela in

I den här filmen tittar vi på hur du gör och vad du behöver tänka på när du vill spela in ett möte eller en föreläsning i Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 168 plays 0