Search for tag: "informationssökning"

Blocksökningar

En film om söktekniken blocksökningar

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 34 views 0  

Ämnesord

En film om vad ämnesord är och hur du använder dem i dina databassökningar Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 33 views 0  

Inklusions- och exklusionskriterier

I den här filmen tittar vi på vad inklusions- och exklusionskriterier är och hur man använder dem. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 72 views 0  

Eric via EBSCO

I den här filmen får du lära dig att söka i databasen ERIC via EBSCO. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Jonas Degerfält A year ago 3 views 0  

Hitta_och_sortera_söktermer_steg1-6 (Film1 om Academic Search Elite)

En film om att välja och sortera dina söktermer. Film nummer 1 av 3 i serien om att söka artiklar via databasen Academic Search Elite. Ämnesområde: Media- och…

From  petstj@miun.se A year ago 3 views 0  

Att_sökai_academic_search_Elite (Film 2: Academic Search Elite)

Hur söker du fram artiklar inom databasen Academic Search Elite? Detta är film nummer 2 om Academic Search Elite. Ämnesområde: Media- och kommunikationsvetenskap Licens: CC…

From  petstj@miun.se A year ago 2 views 0  

Hur man gör en ämnessökning i PsycInfo

Denna film visar hur man gör ämnessökningar i den bibliografiska databasen PsycInfo (Proquests gränssnitt). Den visar även hur man hanterar träffar och referenser.…

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 100 views 0  

Hur man hittar omvårdnadsartiklar i Pubmed

Filmen visar tre metoder att hitta omvårdnadsrelaterade artiklar i Pubmed. Film gjord av Andrew Butterworth. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 43 views 0  

MeSH-termer

En film om vad MeSH-termer är, och hur och varför man använder dom. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 58 views 0  

Cinahl Headings - extramaterial

Lär dig göra mer avancerade sökningar med Cinahl Headings Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 18 views 0  

Söka artiklar i Cinahl med Cinahl Headings

Lär dig söka i databasen Cinahl med hjälp av Cinahl Headings Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 58 views 0  

Artikelsök

En sökguide till databasen Artikelsök Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) A year ago 9 views 0