Search for tag: "e-möte"

Zoom : Presentation (Svenska)

I den här filmen tittar vi på hur man kan använda presentationsfunktionerna i Zoom så som dela skärm, breakout rooms och chatten. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 255 plays 0