Search for tag: "e-böcker"

Primo - bibliotekets sökverktyg

En film om hur du söker efter böcker i Primo

From  Gertrud Ivarsson on August 28th, 2019 467 plays 0  

E-böcker

En film om hur du hittar och använder våra e-böcker. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 222 plays 0  

Ebrary

Kort instruktion om hur du söker och läser e-böcker i e-boksplattformen Ebrary Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 20th, 2017 5 plays 0