Search for tag: "databaser"

Blocksökningar

En film om söktekniken blocksökningar

From  Gertrud Ivarsson A month ago 9    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Ämnesord

En film om vad ämnesord är och hur du använder dem i dina databassökningar Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson 6 Months ago 3    0  

Grundläggande_sökning_SA025G_VT17

Inspelad av Anders Danielsson

From  Anders Danielsson 6 Months ago 74    0  

Skapa konto i My Research

Hur du skapar ett konto i PROQuests databaser. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Anders Danielsson 6 Months ago 1    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Dokumentera sökningar

En film om varför det är viktigt att dokumentera dina sökningar och hur du gör det på bästa sätt. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson 6 Months ago 3    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Sök rättsfall

From  Lars Lundin 6 Months ago 1    0  

Hur man gör en ämnessökning i PsycInfo

Denna film visar hur man gör ämnessökningar i den bibliografiska databasen PsycInfo (Proquests gränssnitt). Den visar även hur man hanterar träffar och referenser.…

From  Gertrud Ivarsson 6 Months ago 3    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Hur man hittar omvårdnadsartiklar i Pubmed

Filmen visar tre metoder att hitta omvårdnadsrelaterade artiklar i Pubmed. Film gjord av Andrew Butterworth. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson 6 Months ago 2    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

MeSH-termer

En film om vad MeSH-termer är, och hur och varför man använder dom. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson 6 Months ago 4    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Cinahl Headings - extramaterial

Lär dig göra mer avancerade sökningar med Cinahl Headings Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson 6 Months ago 1    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Söka artiklar i Cinahl med Cinahl Headings

Lär dig söka i databasen Cinahl med hjälp av Cinahl Headings Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson 6 Months ago 3    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

Artikelsök

En sökguide till databasen Artikelsök Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson 6 Months ago 0    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC