Search for tag: "MiunPlay"

Ladda hem CaptureSpace

Det är bara den första gång du använder CaptureSpace i en dator att du behöver ladda hem program. Program är liten, så det går snabbt. Du behöver…

From  keibry@miun.se 6 Months ago 5    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC

MiunPlay Kom igång Del 1

Hitta till MiunPlay och logga in. Hitta till "My Media", "Add New", ladda upp redan skapad media, och öppnar CaptureSpace för att spela in nya media.

From  keibry@miun.se 6 Months ago 1    0  
Ämne / Subjects
Biblioteket och LRC