Search for tag: "kom"

Mittuniversitet

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 11 plays 0  

Mittuniversitetet 10 år

Vi fyller 10 år som universitet. Det firar vi med en jubileumsfilm.

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 18 plays 0  

Studera kurser på distans

Vi har stor erfarenhet av distansundervisning och många olika program att välja mellan. Ansök senast den 15 april. Vill du veta mer? Besök miun.se

From  Bengt Nilsson on December 20th, 2017 33 plays 0  

Plugga där du är

Vi har stor erfarenhet av distansundervisning och många olika program att välja mellan. Ansök senast den 15 april. Vill du veta mer? Besök miun.se

From  Bengt Nilsson on December 20th, 2017 26 plays 0