Search for media from: "Michael Andersson (micand)"

moodle-deltagarlista-excel

From  Michael Andersson (micand) 4 plays 0  

Kaltura Capture Inspelning av skärm

Kaltura Capture ersätter verktyget Kaltura CaptureSpace för inspelningar av skärm

From  Michael Andersson (micand) 1,251 plays 0  

Moodle Quiz Del 1 Skapa kategorier

From  Michael Andersson (micand) 84 plays 0  

Moodle Quiz Del 2 Skapa frågor

From  Michael Andersson (micand) 74 plays 0  

Moodle Quiz del 3 Redigera Inställningar

From  Michael Andersson (micand) 60 plays 0  

Moodle Quiz del 4 Välja frågor till testet

Filmen visar hur frågor väljs från frågebankens kategorier både manuellt och slumpmässigt. Genom att skapa en bra struktur med kategorier för frågorna…

From  Michael Andersson (micand) 69 plays 0  

Moodle Quiz del 5 frågetyper Essä och Matchande

From  Michael Andersson (micand) 7 plays 0  

moodle ge student extra tid (överskridande)

Om det finns behov att ge en eller flera studenter en förlängd eller annan skrivtid för en Quiz/Test eller Inlämningsuppgift, kan du som lärare använda…

From  Michael Andersson (micand) 31 plays 0  

moodle-quiz-skapa-omtentamen

Filmen visar hur du som lärare kan skapa en omtentamen där du ändrar i frågorna och genom att använda säkerhetskopiering så bevaras ordinarie frågor.

From  Michael Andersson (micand) 2 plays 0  

moodle-ändra-roll-i-kurs

Visar hur du som lärare kan ändra roll på en användare i moodle

From  Michael Andersson (micand) 3 plays 0  

moodle skapa och hantera sektioner

Innehållet i moodle presenteras i olika sektioner, filmen visar hur sektioner skapas att de bör ha ett bra namn som beskriver vad de innehåller. Sektioner kan lätt ändra…

From  Michael Andersson (micand) 13 plays 0