Search for media from: "michael andersson"

moodle-ändra-roll-i-kurs

Visar hur du som lärare kan ändra roll på en användare i moodle

From  michael andersson 0 plays 0  

moodle-quiz-skapa-omtentamen

Filmen visar hur du som lärare kan skapa en omtentamen där du ändrar i frågorna och genom att använda säkerhetskopiering så bevaras ordinarie frågor.

From  michael andersson 0 plays 0  

moodle-kaltura-publicera-film

From  michael andersson 0 plays 0  

moodle-deltagarlista-excel

From  michael andersson 0 plays 0  

moodle skapa och hantera sektioner

Innehållet i moodle presenteras i olika sektioner, filmen visar hur sektioner skapas att de bör ha ett bra namn som beskriver vad de innehåller. Sektioner kan lätt ändra…

From  michael andersson 0 plays 0  

Moodle Quiz del 5 frågetyper Essä och Matchande

From  michael andersson 0 plays 0  

Moodle Quiz del 4 Välja frågor till testet

Filmen visar hur frågor väljs från frågebankens kategorier både manuellt och slumpmässigt. Genom att skapa en bra struktur med kategorier för frågorna…

From  michael andersson 0 plays 0  

Moodle Quiz del 3 Redigera Inställningar

From  michael andersson 0 plays 0  

Moodle Quiz Del 2 Skapa frågor

From  michael andersson 0 plays 0  

Moodle Quiz Del 1 Skapa kategorier

From  michael andersson 0 plays 0  

moodle ge student extra tid (överskridande)

Om det finns behov att ge en eller flera studenter en förlängd eller annan skrivtid för en Quiz/Test eller Inlämningsuppgift, kan du som lärare använda…

From  michael andersson 0 plays 0  

Kaltura Capture Inspelning av skärm

Kaltura Capture ersätter verktyget Kaltura CaptureSpace för inspelningar av skärm

From  michael andersson 0 plays 0