Search for media from: "keibry@miun.se"

Adobe Connect - Get Started

Kom igång med Adobe Connect. Versionen här är AC 8 och nu använder vi AC 9 men alla principer är precis det samma.

From  keibry@miun.se 71 plays 0  

Chapters

A quick description of how you use chapters to navigate through a film. (That is, if the film has chapters.)

From  keibry@miun.se 2 plays 0  

Mittuniversitetet 10 år

Vi fyller 10 år som universitet. Det firar vi med en jubileumsfilm.

From  keibry@miun.se 26 plays 0  

Mittuniversitet

From  keibry@miun.se 16 plays 0  

Chrome Kaltura problem

Klicka på "Full screen" och filmer fungera som det ska.

From  keibry@miun.se 66 plays 0  

Creating a Custom Data Scheme

Notes to Myself! This is how you create a field so that as someone uploads material they can, alternative must, choose a field - in this case the subject of their media.

From  keibry@miun.se 1 plays 0