Search for media from: "Gertrud Ivarsson (geriva)"

Miun Discovery

Hur du söker i bibliotekets sökverktyg Miun Discovery

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 147 plays 0  

Källa på det?

En film för dig som alltid undrat hur och varför du ska referera. CC: BY-NC-SA

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 892 plays 1  

Zoom for students

In this film we look into what students need to know about Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 49 plays 0  

Zoom : Schemalägga möten

I den här filmen tittar vi på hur du schemalägger ett möte och bjuder in deltagare till det. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 206 plays 0  

Zoom : Schedule a meeting

In this film we show you how to schedule a meeting and invite participants. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 16 plays 0  

Zoom : Recordning

In this film we look into how you record a lecture or meeting in Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 34 plays 0  

Zoom : Spela in

I den här filmen tittar vi på hur du gör och vad du behöver tänka på när du vill spela in ett möte eller en föreläsning i Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 294 plays 0  

Zoom : Quick start (svenska)

I denna quick start går vi igenom grunderna i Zoom, vad du behöver för utrustning, hur du loggar in och så vidare.CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 381 plays 0  

Zoom : Quick Start (English)

In this quick start we go through the basic settings of Zoom, what equipment you need, how to log in and so on. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 17 plays 0  

Zoom : Presentation (Svenska)

I den här filmen tittar vi på hur man kan använda presentationsfunktionerna i Zoom så som dela skärm, breakout rooms och chatten. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 262 plays 0  

Zoom : Presentation (English)

In this film we look into how to use Zoom as a presentation tool. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 30 plays 0  

Blocksökningar

En film om söktekniken blocksökningar

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 203 plays 0  

Ämnesord

En film om vad ämnesord är och hur du använder dem i dina databassökningar Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 268 plays 0  

Inklusions- och exklusionskriterier

I den här filmen tittar vi på vad inklusions- och exklusionskriterier är och hur man använder dem. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 457 plays 0  

Hur undviker jag plagiering när jag skriver uppsatser

En film om hur du bäst hanterar dina källor för att inte råka plagiera dem. Film gjord av Sofia Pemer. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 519 plays 0  

Dokumentera sökningar

En film om varför det är viktigt att dokumentera dina sökningar och hur du gör det på bästa sätt. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) 221 plays 0