Search for media from: "keibry@miun.se"

Adobe Connect - Get Started

Kom igång med Adobe Connect. Versionen här är AC 8 och nu använder vi AC 9 men alla principer är precis det samma.

From  keibry@miun.se on December 19th, 2017 71 plays 0  

Chapters

A quick description of how you use chapters to navigate through a film. (That is, if the film has chapters.)

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 2 plays 0  

Chrome Kaltura problem

Klicka på "Full screen" och filmer fungera som det ska.

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 62 plays 0  

Creating a Custom Data Scheme

Notes to Myself! This is how you create a field so that as someone uploads material they can, alternative must, choose a field - in this case the subject of their media.

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 1 plays 0  

Mittuniversitetet 10 år

Vi fyller 10 år som universitet. Det firar vi med en jubileumsfilm.

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 25 plays 0  

Mittuniversitet

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 14 plays 0  

Marking a task using groups

From  keibry@miun.se on December 20th, 2017 4 plays 0  

1 fråga quiz - timed essay

Student kan starta tenta under en viss period men när de väl sätta igång har de bara 4 timmar att skriver tenta. Innan tiden gå ut bifoga de filen och skicka in deras svar.

From  keibry@miun.se on December 21st, 2017 12 plays 0  

Moodles forum

Spåra inlägg i Moodles forum

From  keibry@miun.se on December 21st, 2017 6 plays 0