Search for media from: "Michael Andersson (micand)"

moodle-ändra-roll-i-kurs

Visar hur du som lärare kan ändra roll på en användare i moodle

From  Michael Andersson (micand) 0 plays 0  

moodle-quiz-skapa-omtentamen

Filmen visar hur du som lärare kan skapa en omtentamen där du ändrar i frågorna och genom att använda säkerhetskopiering så bevaras ordinarie frågor.

From  Michael Andersson (micand) 1 plays 0  

moodle ge student extra tid (överskridande)

Om det finns behov att ge en eller flera studenter en förlängd eller annan skrivtid för en Quiz/Test eller Inlämningsuppgift, kan du som lärare använda…

From  Michael Andersson (micand) 0 plays 0  

Moodle Quiz del 5 frågetyper Essä och Matchande

From  Michael Andersson (micand) 7 plays 0  

Moodle Quiz Del 1 Skapa kategorier

From  Michael Andersson (micand) 0 plays 0  

Kaltura Capture Inspelning av skärm

Kaltura Capture ersätter verktyget Kaltura CaptureSpace för inspelningar av skärm

From  Michael Andersson (micand) 1,171 plays 0  

moodle-deltagarlista-excel

From  Michael Andersson (micand) 4 plays 0