Search for media from: "Gertrud Ivarsson"

Källa på det?

En film för dig som alltid undrat hur och varför du ska referera. CC: BY-NC-SA

From  Gertrud Ivarsson on December 17th, 2018 683 plays 1  

Söka artiklar i Cinahl med Cinahl Headings

Lär dig söka i databasen Cinahl med hjälp av Cinahl Headings Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 20th, 2017 308 plays 0  

Cinahl Headings - extramaterial

Lär dig göra mer avancerade sökningar med Cinahl Headings Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 20th, 2017 112 plays 0  

MeSH-termer

En film om vad MeSH-termer är, och hur och varför man använder dom. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 20th, 2017 275 plays 0  

Hur man hittar omvårdnadsartiklar i Pubmed

Filmen visar tre metoder att hitta omvårdnadsrelaterade artiklar i Pubmed. Film gjord av Andrew Butterworth. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 20th, 2017 174 plays 0  

Hur man gör en ämnessökning i PsycInfo

Denna film visar hur man gör ämnessökningar i den bibliografiska databasen PsycInfo (Proquests gränssnitt). Den visar även hur man hanterar träffar och referenser.…

From  Gertrud Ivarsson on December 20th, 2017 316 plays 0  

Ditt första möte med Moodle

Hur du hittar till Moodle och vad du hittar där. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 35 plays 0  

Lärobjekt om lärobjekt

En film om vad som utgör ett lärobjekt och vad man kan tänka på om man vill spela in en lärobjektsfilm Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 48 plays 0  

Dokumentera sökningar

En film om varför det är viktigt att dokumentera dina sökningar och hur du gör det på bästa sätt. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 190 plays 0  

Hur undviker jag plagiering när jag skriver uppsatser

En film om hur du bäst hanterar dina källor för att inte råka plagiera dem. Film gjord av Sofia Pemer. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 437 plays 0  

Inklusions- och exklusionskriterier

I den här filmen tittar vi på vad inklusions- och exklusionskriterier är och hur man använder dem. Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 369 plays 0  

Ämnesord

En film om vad ämnesord är och hur du använder dem i dina databassökningar Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on December 21st, 2017 212 plays 0  

Blocksökningar

En film om söktekniken blocksökningar

From  Gertrud Ivarsson on May 15th, 2018 169 plays 0  

Introduktion till Moodle för nya studenter

En introduktion till lärplattformen Moodle CC: BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on October 22nd, 2018 89 plays 0  

Introduction to Moodle for new students

An introduction to the learning management platform Moodle CC: BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson on October 22nd, 2018 23 plays 0  

Zoom : Presentation (English)

In this film we look into how to use Zoom as a presentation tool. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson on December 3rd, 2018 12 plays 0