Search for media from: "Gertrud Ivarsson (geriva)"

Ämnesord

En film om vad ämnesord är och hur du använder dem i dina databassökningar Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 21st, 2017 210 plays 0  

Zoom för studenter

I den här filmen tittar vi på vad som är viktigt för studenter att veta om Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 666 plays 0  

Zoom : Spela in

I den här filmen tittar vi på hur du gör och vad du behöver tänka på när du vill spela in ett möte eller en föreläsning i Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 235 plays 0  

Zoom : Schemalägga möten

I den här filmen tittar vi på hur du schemalägger ett möte och bjuder in deltagare till det. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 188 plays 0  

Zoom : Schedule a meeting

In this film we show you how to schedule a meeting and invite participants. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 9 plays 0  

Zoom : Recordning

In this film we look into how you record a lecture or meeting in Zoom. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 21 plays 0  

Zoom : Quick start (svenska)

I denna quick start går vi igenom grunderna i Zoom, vad du behöver för utrustning, hur du loggar in och så vidare.CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 352 plays 0  

Zoom : Quick Start (English)

In this quick start we go through the basic settings of Zoom, what equipment you need, how to log in and so on. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 9 plays 0  

Zoom : Presentation (Svenska)

I den här filmen tittar vi på hur man kan använda presentationsfunktionerna i Zoom så som dela skärm, breakout rooms och chatten. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 218 plays 0  

Zoom : Presentation (English)

In this film we look into how to use Zoom as a presentation tool. CC: BY-SA-NC

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 3rd, 2018 12 plays 0  

What's Your Source?

A film for anyone who has ever wondered how and why to cite sources. CC: BY-SA-NC 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on February 8th, 2019 23 plays 0  

The Student Portal

A quick introduction to the student portal at Mid Sweden University Licens: CC BY-NC-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on May 29th, 2018 12 plays 0  

Söka artiklar i Cinahl med Cinahl Headings

Lär dig söka i databasen Cinahl med hjälp av Cinahl Headings Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 20th, 2017 301 plays 0  

Primo - bibliotekets sökverktyg

En film om hur du söker efter böcker i Primo

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on August 28th, 2019 1,020 plays 0  

Miun Discovery

Hur du söker i bibliotekets sökverktyg Miun Discovery

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on February 25th, 2022 24 plays 0  

MeSH-termer

En film om vad MeSH-termer är, och hur och varför man använder dom. Licens: CC NC-BY-SA 4.0

From  Gertrud Ivarsson (geriva) on December 20th, 2017 274 plays 0